Corfou, Albanie, Leuca, Otranto, Brindisi

Corfou, Albanie, Leuca, Otranto, Brindisi

con Alexandre C. 54 anni